A felvételi jelentkezések izgalmas, feszültségekkel teli idejét éljük ezekben a hetekben, napokban.

Hová is irányítsuk tehetséges vagy kevésbé tehetséges gyermekeinket, tanítványainkat. Szülő és pedagógus esetében is az egyik legnagyobb dilemma. A döntéshez nagyon jól kell ismerni a gyermeket: mely területen kiemelkedő, mi adja számára a motivációt a tanuláshoz, mi a kedvenc területe, mivel foglalkozik szívesen. Nemcsak a nyolcadik osztályosok, de a végzős gimnazisták esetében is rendkívül fontos kérdések ezek.

Minden emberi közösség kiemelten kezeli tehetségeit, azok megtalálását, fejlesztését, segítését, hiszen jövőjük alakulását sokban befolyásolhatják gondolkodásukkal, alkotásukkal, tevékenységeikkel. Amióta iskola létezik, azóta a pedagógusok felfigyelnek a tehetségekre, foglalkoznak azokkal. A legkiemelkedőbb tehetséggondozó iskolák az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím viselésére kapnak felhatalmazást, mint a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium is, hiszen januárban nyertük el ezt a kiválósági címet 3 évre másodízben. A tehetségek nem minden esetben mutatkoznak meg. Ezért minél több tudományterületnek a virtuális ajtaját kell kinyitnunk ahhoz, hogy a diákok kinyíljanak, kibontakozhassanak. Iskolánk gimnáziumi tagozatának informatikai és nyelvi területét bemutattuk már korábbi cikkeinkben. A harmadik profilunk, és egyben a tehetséggondozásunk színtere is a biológia, természettudományok területe.

2001-től került bevezetésre nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésünkben a 9. évfolyamtól az emelt szintű természettudományi oktatás, majd a NAT módosításával, a kötelező kerettantervek bevezetésével 2014-től felmenő rendszerben a biológia emelt szintű képzés. A Pedagógiai Programunk Helyi Tanterve alapján a 4 év alatt 3 biológia órát tartunk hetente a biológiát emelt szinten tanuló diákoknak, emellett 9-10. évfolyamon heti 1 óra tömbösített gyakorlatot terepgyakorlat formájában. 11. évfolyamtól az alapóraszám mellett heti 2 óra fakultációt választhatnak a gyerekek. Ezek az órák javarészt elméleti biológia órák: szakszöveg értelmezésére, a tananyag elsajátítására vonatkoznak, valamint tesztekkel, közép és emelt szintű feladattípusokkal való ismerkedés, azok gyakorlása a feladat. A kötelező tananyag nagyon magas szintű, a tempó feszes, az érettségi követelmények adottak, el kell érni azokat.

A diákok tehetségének kibontakozását megalapozó segítő kötelező órák mellett nagy figyelmet fordítunk a tehetségek támogatását szolgáló tanórákon kívüli lehetőségekre. Mindenki számára ismert, hogy a biológia az egyik leggyakorlatiasabb szemléletű tudomány: a diáknak nem csupán a tankönyvek és szakirodalmak anyagát kell tudni alkalmazni a tesztek megoldásánál, hanem az embert körülvevő környezetben – egyedek feletti szinten –  is kell tudni eligazodni a botanika, a zoológia, ökológia, stb., a biológia tudományterületén belül tájékozódni, megismerni a bennünket körülvevő természetet minden oldalról.  A másik terület pedig az egyedek alatti szerveződési szintek megismerése, ami alatt a mikroszkópizálást, szövettant, biokémiai kísérleteket, bonctani gyakorlatokat, stb. értem. Pedagógiai Programunk alapján az alábbi területeken tudjuk szélesíteni, színesíteni a biológia tantárgyi tudást gimnazistáink körében.

  • Pályaorientációs célú programok (rendszeres)
  • Kutatóintézet, kiállítás, Egyetem-látogatás (1-1 nap)
  • Országos pályázat, konferencia szervezése diákok számára
  • Lakóhely környékének vizsgálata (1 nap)
  • Terepgyakorlat 9. és 10. évfolyamon (3 nap).

Mindezekről részletesen az alábbi cikkben olvashatnak.

http://www.tani-tani.info/tehetsegek_segitesenek_lehetosegei

Fontosnak tartjuk, hogy versenyeken, vizsgákon megmérettessenek, mielőtt a végső, a legfontosabb vizsgán, az érettségin részt vesznek. A napokban egyik végzős diákunk Sisák Borka 12.b osztályos tanuló írja versenyét a gimnazisták legmagasabb szintű országos versenyén – az OKTV-n  – biológiából, ahová 503 diák közül jutott be a 241 versenyző közé a 2. fordulóba.

Azonban nem csak az a fontos, hogy szakmaiság terén milyen gimnazistákat nevelünk. Fontos, hogy személyiségüket a középiskolai évek alatt hogyan tudjuk formálni, milyen értékekkel ismertetjük meg őket. A biológia iránt érdeklődő gimnazistáink rendkívül jól motiválhatók, a kapott feladatot kedvvel, kíváncsisággal, örömmel végzik el. Amennyiben hibát vétenek a feladatban, nem törnek le, hanem okulva abból, átgondolják, újra modellezik a feladat megoldását. Nemcsak a biológia tantárgy, de a természettudományok más tantárgyaiban is hasonlóan kreatívak, tájékozottak, érdeklődők. Képesek kitartóan és mélyrehatóan elemezni problémákat, új, innovatív ötletekkel állnak elő. Lelkesen számolnak be kisebb kutatómunkájukról, tapasztalataikról és reflexíven figyelnek pedagógusuk kritikai észrevételeire. Nyitottak a természettudományok világa felé: igénylik a tananyag megtanulása melletti tananyagon kívüli lehetőségeket, pl. versenyeken való részvétel, gyakorlati tevékenységek végzése.

Természettudományos, ezen belül biológia oktatásunk gimnáziumunkban 20 éve kiemelt terület. Intézményünkből számos természettudományos tartalmú felsőoktatási területen tanultak és tanulnak diákjaink. Sikereikről évente számolnak be a pályaorientációs napokon, rendkívüli órákon jelenlegi tanítványainkat motiválva. Eredményeink közül a sikeres felvételi arányokra vagyunk a legbüszkébbek.

 

Horváthné dr.Hidegh Anikó
intézményvezető
biológia-földrajz szakos tanár